Kollégiumi élet

Miért jó kollégiumban lakni?

A magyar felsőoktatásban a kollégium több mint szimpla alvóhely: emlékezetes rendezvények, programok színtere, évtizedekre szóló barátságok és párkapcsolatok születésének helyszíne. Kollégiumi koncertek, vetélkedők, bulik, túrák, teaházak, előadások, hajnalig tartó szakmai és politikai viták – olyan életforma ez, amit kár lenne kihagynod.

Nem mellékesen: a Debreceni Egyetem kollégiumaiban kulturált környezetben tanulhatsz, és egyre komfortosabb körülmények között élhetsz.
Válaszd Te is ezt az igazi egyetemista életformát, és élményeidről évtizedek múltán is nosztalgiázni fogsz egykori kollégistatársaiddal!
campus_hotel_kicsi.jpg

Hogyan kerülhetsz be a kollégiumba?

Az egyetem minden kollégiumában, azonos felvételi rendszer alapján, a kollégiumi bizottságok egy tanévre veszik fel a hallgatókat. A hallgatói térítési és juttatási szabályzat kollégiumonként rendelkezik arról, milyen arányban kell a felsőbb és az elsőévesek között felosztani a férőhelyeket, és arról is, hogy a felsőbb évesek számára rendelkezésre álló összes férőhely hány százalékát kell teljesítmény, illetve szociális rászorultság alapján feltölteni. Az elsőévesek – egyetemi tanulmányi teljesítmény híján – kizárólag szociális helyzetük alapján kerülhetnek be a kollégiumba.

A kérelmek elbírálása a szabályzatban meghatározott pontrendszer alkalmazásával történik. A kollégiumi felvétel alapja vagy az előző két félév tanulmányi teljesítményének átlaga (amelyhez kiemelkedő tudományos, szakmai, közéleti és sportteljesítmény esetén pluszpontokat lehet szerezni), vagy a szociális rászorultság, amelynek értékelése megegyezik a szociális ösztöndíjra vonatkozó szabályokkal.

A szociális rászorultság elbírálásának legfontosabb szempontjai:
  • családszerkezet – az egy háztartásban élő eltartók és eltartottak száma, továbbá az, hogy az eltartók teljes vagy csökkentett keresetűek (munkanélküli, nyugdíjas, stb.);
  • jövedelem – a családban az egy főre eső bruttó éves jövedelem nagysága;
  • távolság – az állandó lakóhely távolsága a képzés helyétől;
  • egészségi állapot – az eltartók, a pályázó vagy a pályázó eltartott testvérének súlyos betegsége.
campus_hotel1_kicsi.jpg

A felvételi eljárással kapcsolatos határidőket az Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (KFSZB) állapítja meg. Ez a testület hagyja jóvá véglegesen a kollégiumi bizottságok felvételi döntéseit. Döntései ellen jogorvoslati vagy méltányossági kérelmet lehet benyújtani, amelyről jogorvoslati kérelem esetén a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Bizottsága, méltányossági kérelem esetén a Rektori Hivatal Hallgatói Kapcsolatok Igazgatósága dönt.

A kollégiumi felvételi kérelmek beadási határideje az egyetemre felvételt nyert hallgatók esetében augusztus közepére esik. A kollégiumi felvételi kérelemmel azonos űrlapon, ugyanazon szükséges igazolásokkal igényelhető a rendszeres szociális ösztöndíj is. Az igénylőlapokat
csak az interneten lehet kitölteni.

A Tudományegyetemi Karok kollégiumainak részletes jellemzése pdf kollegiumok

A kollégiumi felvételi eljárás részletes szabályait az egyetemi kollégiumi portálon olvashatod.

Vélemények az egyetemről

Az egyetem hírneve vonzott

Azért választottam ezt az egyetemet, mert rengeteg jó dolgot hallottam róla: a képzés hallgató-központú, az oktatók szakmai felkészültsége magas, kellemes és segítőkész légkör uralkodik a karon. Debrecent azért választottam, mert nagyon megszerettem a várost néhány korábbi utam során. Könnyű tájékozódni, és rengeteg kulturális program van a városban.

Gönczi Péter, jogász

> további vélemények

Webkamera